+36 20 447-7638 1106 Bp. Juhász utca 12.

VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK

AUTOSAJANDEK.HU

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1.    Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: AutósAjándék Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

A szolgáltató telephelye: 1106 Budapest, Juhász utca 12.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: autosajandek@autosajandek.hu

Cégjegyzékszáma: 01 09 963156

Adószáma: 23385889-2-42

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Telefonszáma: 06 30 530-7607,  06 20 4477-721

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-65682/2013

A szerződés nyelve: magyar

2. Alapvető rendelkezések:

2.1.   A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény ("Ptk.") és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2.            A jelen Szabályzat 2013. június 15. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3.             Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa - akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.

2.4.            Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

3. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

     3.1.            A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem minden esetben tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra!

3.2.           A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

3.3.            Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

4. RENDELÉS MENETE

     4.1.            Felhasználó a regisztrációját követően        bejelentkezik a webshopba. Vagy regisztráció nélkül is elkezdheti a vásárlást.

4.2.            Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.

4.3.            Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők:

4.3.1.      Szállítási módok:

--         Az áru kiszállítása utánvéttel (futárszolgálat, GLS) történik, melynek költsége a vásárlót terheli (hacsak az eladó erről másképpen nem rendelkezik).

--         A kiszállítás díja, 50.000 Ft vásárlási érték alatt, bruttó 1.890 Ft Magyarország területére.

--         Személyes átvétel esetén szállítási költséget nem számolunk fel.

-         Bruttó 50.000 Ft feletti megrendelés esetén - ha az egy csomag és 30 kg-nál nem nagyobb - szállítási költséget nem számolunk fel!

--         A Vásárló köteles a termék ellenértékét legkésőbb a kiszállítást követően azonnal kifizetni.

-         A termékek értékesítése a készlet erejéig biztosítható.

--         Tekintettel az elmúlt időszakban tapasztalt forint árfolyam ingadozásokra, illetve a nagykereskedők árkorrekcióira az árváltoztatás jogát fenntartjuk. Természetesen a megrendelt áru feladása előtt az esetlegesen megváltozott vételárat írásban egyeztetjük Tisztelt Ügyfeleinkkel.

4.3.2.      Fizetési módok:

--      Ha futárszolgálat szállítja ki, akkor készpénzben a futárnak. Az átvételi elismervényt csak abban az esetben írja alá, ha előtte tételesen ellenőrizte a csomag tartalmát. A csomag átvétel utáni hiányosságra vonatkozó reklamációt a termék forgalmazójának nem kötelessége elfogadni.

--           Futárszolgálati utánvét során készpénzben a futárnak.

--           Fizetés a cégünk bankszámlájára történő átutalás útján is történhet. Ebben az esetben az áru értékének, átvétel előtt meg kell érkeznie a cégünk bankszámlájára.

--            Választhatja a személyes átvételt is, cégünk telephelyén, így szállítási költséget nem számítunk fel.

--            80.000 Ft feletti rendeléshez minimum 50% előleg átutalással történő megfizetése szükséges, melynek részleteit az autosajandek.hu üzemeltetője a telefonos rendelés visszaigazolás során egyezteti a Megrendelővel.

4.4.       Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

4.5.           A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát és az elállási jogról szóló tájékoztatót a csomag tartalmazza. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.

4.6.       Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

4.7.       Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

4.8.        Ezt követően maximum 72 órán belül köteles az eladó és a vevő egymással telefonon vagy e-mailben kapcsolatot létesíteni a szállítási illetve a fizetési feltételek pontosítása okán.

5. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

5.1.            A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

5.2.           Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 14 naptári napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

5.3.           Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor!

6. ELÁLLÁS JOGA

Az elállási jog a termék kézhezvételének napjától él. Amennyiben elállási jogával élni szeretne, úgy lehetőség szerint e-mailben jelezze az autosajandek@autosajandek.hu címen.

6.1.           A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Az elállás érvényes, ha az arra irányuló kérést a vásárlástól számított 14 napon belül küldi el a Felhasználó a Szolgáltató felé, majd azt követő 14 napon belül feladja vagy visszahozza a csomagot.

6.2.           Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

6.3.            Nem illeti meg az elállási jog Felhasználót olyan termék esetén, mely Felhasználó személyéhez kötött, Felhasználó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő.

6.4.           Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabály értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a teljes kifizetett összeget a Felhasználó részére.

6.5.            Amennyiben Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Felhasználó Szolgáltató részére.

6.6.           Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót terheli! A termék visszaérkezését követő harminc napon belül a Felhasználó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató a termék vételárát.

6.8.            Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

Kiemelt ajánlataink

TörlésKijelöltek összehasonlítása